Rodiče, prosíme vás, hlaste nám změny, týkající se:

 
 • platného telefonního čísla
 • bydliště
 • zdravotní pojišťovny, 
 • vašeho zaměstnání a tel. čísla, popřípadě změny příjmení dítěte
 • změny zdravotního stavu (alergie apod.)
 • dohody o vyzvedávání dítěte z MŠ vámi zvoleným zástupcem, tiskopis o zmocnění
 • příchodu do MŠ v jinou hodinu než od 6.30 – 8.15 hod. ( př. návštěva lékaře, logopeda apod.)
 • odchodu z MŠ jindy než po obědě 12.00 – 12.20 hod., a mezi 14.15 – 16.00 hod, kdy končí provoz MŠ
 • při nepřítomnosti pravidelně děti omlouvejte –  415 217 526

Provozní informace

 • Provoz MŠ je od 6.30 – 16.00 hod
 • Školné – nehradí se úplata za předškolní vzdělávání, ale pouze za stravování
 • Hlavní branka se uzamyká v 8.30 hodin, proto voďte děti nejpozději do 8.15 hodin
 • Při příchodu nebo odchodu z MŠ neotvírejte hlavní vchod budovy neznámé osobě, nepouštějte dovnitř nikoho neznámého, ale informujte personál MŠ.
 • Do MŠ je z hygienických důvodů vstup možný pouze v přezůvkách, ponožkách nebo s návleky. Děkujeme, že toto respektujete!
 • Pokud si dítě přinese do MŠ cenné věci, vlastní hračku apod. (výjimkou je malý plyšák do postýlky), MŠ nezodpovídá za jejich poškození, ztrátu, zničení. Stejně tak nezodpovídáme za věci, ponechané u budovy MŠ (tříkolka, kolo…).
 • Vaše zazvonění v MŠ vždy slyšíme, ale protože se věnujeme dětem, někdy to trvá déle, než Vám otevřeme. Prosíme o trpělivost