Provoz a organizace dne

 

Provozní doba MŠ:

PO - PÁ  6.30 - 16.00 hodin
 

Organizace dne v MŠ:

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu

 
6.30 – 9.45
 
individuální volba hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí; ranní cvičení; realizace nápadů dětí; realizace plánovaných integrovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti; v průběhu ranní svačinka (zpravidla 8.50 – 9.15)
 
9.45– 11.45
 
příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky a exkurse, individuální a zájmová činnost (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy), příprava na oběd, hygiena
 
11.45 – 12.20
 
hygiena, podávání oběda, příprava na odpočinek, odchody domů
 
12.20 – 14.00
 
literární nebo hudební relaxační chvilka; spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
 
14.00 – 16.00
 
hygiena; odpolední svačinka; tělovýchovná chvilka; hravé, tvořivé činnosti dětí; individuálně plánované činnosti, pobyt venku
 
Stanovený základní denní režim je přizpůsoben podle doby podávání jídla s dodržením časových intervalů; dále může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, besídek, dětských dnů a podobných akcí.