MŠ Blatno je příspěvková organizace, která nakupuje a vaří pouze z vybraných peněz našich strávníků. Z tohoto důvodu je nutné platit obědy vždy v plné výši měsíc dopředu, a to vždy k 1. dni v měsíci (např. platba na září  k 1. září).

Výše stravného se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., příloha č. 2, kde jsou stanoveny finanční limity na nákup potravin dle věku strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce. Strávník je zařazen do věkové skupiny dle věku. Toto zařazení platí pro celý školní rok, tj. do 31.srpna (včetně), kdy končí školní rok.

Výše stravného:

do 6 let

 • dopolední přesnídávka       8,-  Kč
 • oběd                              16,-  Kč
 • odpolední svačina              6,-  Kč

od 7 let  (OŠD)

 • dopolední přesnídávka        8,- Kč
 • oběd                               18,- Kč
 • odpolední svačina              6,- Kč

Vyúčtování přeplatků  či nedoplatků stravného při ukončení docházky v průběhu roku se provádí vždy následující měsíc, při ukončení docházky z důvodu  přestupu dětí MŠ na ZŠ (u předškoláků) se provádí vyúčtování na konci školního roku.

 

Přihlašování a odhlašování stravného nejpozději v pondělí do 7.30 hodin, ostatní dny do 7.00 hodin nebo den předem:

 • telefonicky:    415 217 526  MŠ

                              477 477 628  ŠJ

 • v sešitě v šatně dětí

Pokud dítě bude odhlášeno později nebo vůbec, počítáme s ním v plánování obědů a stravné bude účtováno !

Po nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné nahlásit  den opětovného nástupu do MŠ !

 

Doba podávání svačin a obědů:

 • Dopolední svačina         8,50 hodin                               
 • Oběd:                        11,45 hodin                           
 • Odpolední svačina       14,15 hodin 

 

V době podávání oběda ( 11,45 - 12,05 hod.)  je budova školy uzamčena, prosíme NEZVOŇTE!

Dopřejte svým dětem nerušený a klidný oběd při společném stolování.

 

Pro děti připravujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle přísných norem a předpisů, závazných pro stravovací zařízení mateřských škol. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se o to, aby  vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému životnímu stylu. Prosíme tedy, zapojte se i vy - rodiče, a spolupracujte v této oblasti s námi.